Konferencie

V dňoch 7. – 9. septembra 2021 organizuje Fakulta chemická VUT v Brne 26. konferenciu s názvom “THERMOPHYSICS 2021”. Vzhľadom na aktuálnu situáciu môže ešte prísť k úprave termínu konania.

Aj tento rok Vás pozývame na konferenciu “Maltoviny a materiály 2021”, ktorá sa už tradične organizuje 1. decembrový týždeň na pôde Fakulty stavebnej Vysokého učení technického v Brne.

V dňoch 24. – 26. júna 2020 sa mala v Brne konať 7. medzinárodná konferencia “Non-Traditional Cement & Concrete”. Avšak pre mimoriadnu situáciu bola konferencia presunutá na koniec júna 2023. Presný termín bude ešte oznámený neskôr.

Na rok 2023, konkrétne počas 18. – 22. septembra, je naplánované konanie “16. medzinárodný kongres zameraný na chémiu cementu”.