Konferencie

V dňoch 8. – 10. septembra 2020 organizuje Ústav stavebníctva a architektúry SAV už 25. konferenciu s názvom “THERMOPHYSICS 2020”. Vzhľadom na aktuálnu situáciu môže ešte prísť k úprave termínu konania.

Aj tento rok Vás pozývame na konferenciu “Maltoviny 2020”, ktorá sa už tradične organizuje 1. decembrový týždeň na pôde Fakulty stavebnej Vysokého učení technického v Brne.

V dňoch 24. – 26. júna 2020 sa mala v Brne konať 7. medzinárodná konferencia “Non-Traditional Cement & Concrete”. Avšak pre mimoriadnu situáciu bola konferencia presunutá na koniec júna 2023. Presný termín bude ešte oznámený neskôr.