Konferencie

V dňoch 9. – 11. októbra 2024 organizuje Fakulta chemická VUT v Brne 29. konferenciu s názvom “THERMOPHYSICS 2024”.

Aj tento rok Vás pozývame na konferenciu “International Conference Binders and Materials (Maltoviny/Binders) 2024”, ktorá sa už tradične organizuje 1. decembrový týždeň na pôde Fakulty stavebnej Vysokého učení technického v Brne.

V 2025 by sa mala v Brne konať 8. medzinárodná konferencia “Non-Traditional Cement & Concrete”. Avšak pre mimoriadnu situáciu bola konferencia presunutá na koniec júna 2025. Presný termín bude ešte oznámený neskôr.

Na rok 2027, konkrétne počas 29. novembra – 3. decembra, je naplánované konanie “17. medzinárodný kongres zameraný na chémiu cementu”.