Exkurzie / Workshopy

Dňa 21. 11. 2019 o 9:00 sa pod vedením prof. Dr. Ing. Martina T. Paloua uskutoční exkurzia vo výrobnom závode CRH (Slovensko) a.s. v Rohožníku.

Už tradičné exkurzie pre študentov technických štúdijných odborov, ktoré majú svoje zameranie blízko k stavebníctvu, resp. k stavebným materiálom ako takým pripravujeme na nasledujúce dátumy obdobia letného semestra 2018/2019:

• 2. apríla 2019;
• 9. apríla 2019;
• 16. apríla 2019.

 

V dňoch 11. až 14. marca 2019 sa v kongresovom centre na zámku v Smoleniciach uskutočnilo pracovné sympózium s názvom “3rd Radcon Workshop”.

Priebeh programu sympózia je zachytený na fotografiách.