Skupina

Kolektív pracovníkov podieľajúcich sa na riešení podporeného projektu sa v analytických a ťažkých laboratóriách špecializuje na charakterizáciu navrhovaných a skúmaných cementových kompozitov z vedeckého, ako aj používateľského hľadiska. Výsledky analytických a skúšobných metód sú vykonávané v zmysle príslušných noriem v ich aktuálnom znení.