Semináre

V súčasnej dobe sa pripravuje konanie ďalších seminárov na rok 2024.

V dňoch 25. 11. – 5. 12. 2019 sa uskutočnil tretí Seminár KR-SR so zameraním na spoločnú tému “Material and mechanical performance of heavyweight self compacting concrete (SCC)” na pôde Yonsei University v Seoule, v Južnej Kórey. Počas trvania Semináru prebehala séria prednášok, kde boli prezentované získané výsledky súvisiace s aktuálne riešenou problematikou.

Celý priebeh semináru vo forme podrobnej správy zo zahraničnej pracovnej cesty možno nájsť v prílohe.

Dňa 15. 3. 2019 sa uskutočnil druhý Seminár SR-KR s medzinárodnou účasťou, kde predniesli prednášky členovia Oddelenia stavebných hmôt a konštrukcií a naši kolegovia z partnerských pracovísk z Kórejskej republiky.
Zoznam prednášok:
• Self-compacting mortars – Concept and results (Martin T. Palou);
• Heavyweight self-compacting fibre concrete (Janette Dragomirová);
• Performance of geothermal well cements (Eva Kuzielová);
• Development of multicomponent cements using regional supplementary cementitious materials (Matúš Žemlička);
• Material and fracture property of self compacted heavyweight (baryte) concrete (Minkwan Ju).

Priebeh semináru na fotografiách.