Ľudia

Kolektív pracovníkov:
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
-> profil pracovníka na portáli Scopus

Ing. Eva Kuzielová, PhD.
-> profil pracovníčky na portáli Scopus

Ing. Matúš Žemlička, PhD.
-> profil pracovníka na portáli Scopus

Ing. Michal Slaný, PhD.
-> profil pracovníka na portáli Scopus

Ing. Janette Dragomirová
-> profil pracovníčky na portáli Scopus

Ing. Jana Čepčianska

Iveta Boříková

Silvia Bučičová

• Martin Habovštiak

• Karol Kasák

• Rudolf Maninka