Odborná prax

Oddelenie stavebných hmôt a konštrukcií ÚSTARCH SAV, v.v.i., ponúka študentom fakúlt technických a prírodovedných disciplín možnosť realizácie povinnej odbornej praxe zapojením sa do výskumných úloh aktuálne riešených v našich laboratóriách. V podmienkach nášho oddelenia je ideálne spojiť tréning odbornej praxe s prvou etapou realizácie záverečnej práce a tým využiť tento čas na zvýšenie jej kvality. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou,

Ing. Matúš Žemlička, PhD.