Patenty / Úžitkové vzory

Vrámci riešeného projektu boli podané nasledujúce patentové prihlášky:
• PP 50038-2020 – Čistá kubická forma kryštalického analcímu a spôsob jej prípravy;
• PP 50053-2020 – Cementová zmes na použitie v hydrotermálnych vrtoch pri teplotách medzi 200 a 300 °C.