Patenty / Úžitkové vzory

Mimoriadne náročný administratívny proces udeľovania patentových práv, či úžitkového vzoru na výsledky získané vrámci riešeného projektu nám aktuálne neumožňujú prezentovať vybrané závery. Každopádne usilovne na nich pracujeme. 😉