Laboratórne cvičenia LS 2017/2018

Priebeh výuky laboratórnych cvičení počas letného semestra 2017/2018.

Prvá skupina študentov.

Prvá skupina študentov.

Druhá skupina študentov.

Druhá skupina študentov.